Apa Itu Bidang Pengurusan IT

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Seiring dengan teknologi Negara  yang semakin berkembang dari semasa ke semasa, tidak hairan lagi sekiranya bidang Pengurusan IT ini mendapat  mencanak naik dengan permintaannya dalam sektor pekerjaan . syarikat-syarikat swasta mahupun badan berkanun berlumba-lumba mencari  yang berpengalaman dalam bidang ini dan tidak terlepas juga bagi lepasan fresh graduated.

Bidang Pengurusan IT
Bidang Pengurusan IT

Tawaran  gaji yang lumyan serta permintaan  kerja yang tinggi  pada ketika ini dan 1-10  tahun akan datang menyebabkan ramai individu mulai sedar bidang IT ini bukan sesuatu yang perlu diperkecilkan di mata sesetengah pihak.  Tidak dapat dinafikan juga, tidak ramai pelajar yang berminat dalam bidang ini disebabkan pandanga remeh mereka kepada bidang rangkaian. Namun bukan lagi pada zaman terkini yang segalanya mementingkan rangkaian komputer  yang maju.

Untuk pengetahuan umum, pengurusan IT ini  direka untuk memperkenalkan pelajar kepada teori juga konsep rangkaian , rekabentuk, implementasi juga penyelenggaraan rangkaian komputer. Program ini mendedahkan pelajar kepada :

 • kemahiran di dalam perkakasan komputer ,
 • organisasi komputer,
 • perkhidmatan internet
 • rekabentuk rangkaian
 • pengurusan pelayan
 • keselamatan pelayan asas rangkaian,
 • menggunakan perisisna sumber terbuka
 • sistem pengkalan data
 • prinsip pengaturcaraan / pengaturcaraan rangkaian
 • keusahawanan serta rekabentuk
 • analisa projek
Info Tambahan :  Kad Siswa 2023: Cara Untuk Dapat dan Faedah

walaupun pelajar khusus dalam bidang It, namun pelajar turut diserapkan dengan kemahiran yang mampu menyesuaikan dan menggunakann teknologi baru. Pelajat turut di ajar komunikasi baghasa, matematik, pengajian oslam, pendidikan moral, tamadun islam, ko kurikulum, sft skills juga kesihatan dan keselamatan pekerjaan yang bertujuan bagi meningkatkan kompentensi mereka dalam soft skills.

Prospek kerja Bidang Pengurusan IT

Program pengurusan IT ini membuka ruang kerja yang luas dalam bidang perniagaan dan dunia industri ICT. Kemahiran yang pelajar miliki mampu menjadikn  mereka bersaing dan mendapat tempat  dalam pasaran kerja seperti :

 • personel penyelenggaraan
 • personel sokongan rangkaian,
 • pentadbir rangkaian, eksekutif sokongan maklumat,
 • penyokong teknikkal komputer
 • pembantu jurutera sokongan
 • pembangun it
 • meja bantu teknikal
 • pembantu teknologi maklumat
 • juruteknik komputer
Info Tambahan :  FlySISWA 2023: Bantuan Penerbangan Pelajar Semenanjung-Borneo

Gaji yang ditawarkan :

Diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat atau pengurusan IT yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan ataupun kelayakan yang diiktiraf seteraf denganya memeberikan  :

 • gaji permulaan : RM1886.00

Diploma dalam bidang kejuruteraan komputer yang  diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya memberikan :

 • gaji permulaan : RM1929.89

Deskripsi tugas  :

 • bertanggungjawab dalam membangunkan program baru untuk sesuatu sistem penggunaan komputer
 • memperkembangkan sistem komputer yang sedia ada untuk memenuhi keperluan semasa
 • melakukan penyelenggaraan sistem
 • memberikan latihan dan bantuan teknikal kepada pihak pengguna.

Persekitaran kerja

 • tempat kerja yng kondusif
 • fasiliti yang lengkap
 • budaya kerja yang teratur

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top