APDM Data Kehadiran murid

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Aplikasi pangkalan data murid APDM merupakan sistem data murid termasuk data kehadiran murid. APDM telah dilaksanakam oleh Kementerian pelajaran bagi kegunaan guru-guru dalam membuat urusan berkaitan murid-murid di sekolah termasuk bilangan, kehadiran dan juga prestasi setiap murid. Perlaksanaan ini bersesuaian dengan teknologi terkini yang semakin membangun. Peningkatan bilangan pelajar dalam pendidikan serta prestasi setiap murid yang perlu lebih dititikberatkan, menjadikan guru-guru lebih peka terhadap pengurusan murid-murid. Salah satu caranya adalah melalui aplikasi pangkalan data murid ini. Segala pengurusan dan maklumat murid direkod secara atas talian.

APDM data kehadiran murid
APDM data kehadiran murid

Aplikasi Pangkalan Data Murid atau dikenali APDM singkatannya merupakan satu aplikasi secara atas talian (online) yang digunakan untuk menyimpan kesemua maklumat berkaitan murid di sekolah. Segala maklumat berkaitan murid akan diisi di dalam aplikasi pangkalan data murid (APDM) Iini.

Info Tambahan :  Pakej 5G Rahmah: Internet Pantas Telefon Pintar Mampu Milik 2023

Para Guru juga turut menggunakan aplikasi ini bagi mengisi maklumat berkaitan kehadiran murid pada setiap hari. Namun begitu, buku kehadiran murid juga perli ditanda pada setiap hari oleh guru seperti biasa.

Aplikasi Pangkalam Data Murid (APDM) ini menyumbang banyak kelenbihan. Antaranya adalah :

  1. Bertujuan mengemaskkni bilangan murid baru dalam kelas juga termasuk maklumat peribadi murid serta ibu bapa mereka.
  2. Membantu guru-guru kelas dalam sistem pengurusan kelas masing-masing. Guru juga dapat mengemaskini murid yang berkelayakan untuk mendapat bantuan dan biasiswa.
  3. Untuk memudahkan guru mengemaskini serta mencatat kehadiran pelajar bagi setiap kelas.
  4. Untuk memudahkan kerja guru-guru kelas mengemaskini markah ujian dan peperiksaan murid. Untuk memudahkan guru-guru termasuk guru kelas untuk update markah ujian dan peperiksaan.
Info Tambahan :  Pakej 5G Rahmah: Internet Pantas Telefon Pintar Mampu Milik 2023

Di sini, saya turut kongsikan kepada para guru, cara untul login ke Aplikasi Pangkalam Data Murid(APDM)

  1. Masuk ke laman web Aplikasi pangkalan data murid (APDM) apdm.moe.gov.my
  2. Pergi Ke bahagian Login
  3. Masukkan Id Pengguna , kod sekolah pada bahagian ID penggunana. Pastikan kod sekolah menggunakan huruf besar tanpa dijarakkan. Contohnya, ABC123
  4. Masukkan kata laluan yang diberikan secara default. Anda juga boleh menukar kata laluan yang diberikan bagi tujuan keselamatan.

Semoga perkongsian ringkas ini dapat digunakan oleh guru-guru dengan sebaiknya dan segala urusan pekerjaan dipermudahkan.

 

One thought on “APDM Data Kehadiran murid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *