Cara Untuk Membuka Akaun CDS Secara Online

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

CDS ialah akronim untuk “Central Depository System”. Akaun CDS ialah sistem yang dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd (dahulunya dikenali sebagai Malaysian Central Depository Sdn Bhd), anak syarikat milik penuh Bursa Malaysia Berhad.

Pelabur yang ingin berdagang dalam sekuriti yang disenaraikan di Bursa Malaysia mesti membuka akaun CDS dengan Authorised Depository Agents (ADA), iaitu syarikat broker saham.

Cara Untuk Membuka Akaun CDS Secara Online 1

Apa itu Central Depository System?

Sekuriti yang dibeli akan dikreditkan ke dalam akaun CDS yang telah dibuka oleh pelabur. Begitu juga untuk sekuriti yang dijual, sekuriti ini akan didebitkan daripada akaun Central Depository System.

Pelabur boleh menggunakan Central Depository System untuk memindahkan sekuriti dari satu akaun CDS ke akaun lain, dengan syarat pemindahan adalah mengikut sebab yang diluluskan oleh Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd.

Urus niaga lain yang boleh dilakukan oleh pendeposit melalui CDS adalah mendaftar maklumat akaun bank, pengemaskinian butir-butir akaun, pengaktifan semula akaun CDS yang tidak aktif, pengaktifan semula akaun CDS yang tidak aktif, deposit sijil saham, pengeluaran saham syarikat yang dinyahsenarai dan penutupan akaun CDS.

Tujuan Central Depository System?

CDS bertindak sebagai satu cara untuk mewakili pemilikan dan pergerakan sekuriti. Pemegang akaun Central Depository System menikmati kemudahan jika mendapatkan pemindahan sekuriti elektronik dan penyelesaian perdagangan.

Info Tambahan :  mySPP: Cara Daftar dan Jawatan Kosong 2023

Cara Untuk Membuka Akaun CDS Secara Online

Mengapa anda perlu membuka akaun CDS?

Anda perlu membuka akaun Central Depository System untuk membeli dan/atau menjual saham, dan untuk menjalankan urus niaga Central Depository System lain pada semua kaunter ekuiti dan bukan ekuiti (iaitu bon, kayu pinjaman, waran, dll.) yang telah ditetapkan ke dalam CDS.

Siapakah yang boleh memohon Central Depository System?

Akaun CDS boleh dibuka oleh:

 • Individu yang telah mencapai umur lapan belas (18) tahun pada tarikh permohonan.
 • Sebuah perbadanan dalam konteks Seksyen 4 Akta Syarikat 1965.
 • Mana-mana badan korporat yang diperbadankan dalam Malaysia dan melalui notis, disiarkan dalam Warta, diisytiharkan sebagai pihak berkuasa awam atau instrumen atau agensi Kerajaan Malaysia atau mana-mana Negeri Malaysia.
 • Sebuah pertubuhan di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkaitan dengan koperasi.
 • Pemegang amanah atau perbadanan amanah yang ditubuhkan dengan sewajarnya di bawah mana-mana undang-undang bertulis.
 • Mana-mana pertubuhan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966.
 • Badan berkanun yang diperbadankan di bawah Akta Parlimen.
 • Secara amnya, akaun Central Depository System hanya boleh dibuka jika orang tersebut membukanya sama ada sebagai pemilik benefisial atau sebagai Penama Dibenarkan.

Bagaimana untuk membuka akaun CDS?

Anda boleh membuka akaun CDS dengan mana-mana Ejen Depositori Dibenarkan (ADA). Semua syarikat broker saham di Malaysia kini adalah ADA.

Jika anda seorang pelabur individu, anda boleh pergi ke ADA pilihan anda dan:

 • Lengkapkan borang Pembukaan Akaun dan dua (2) Specimen Signature Cards.
 • Bagi rakyat Malaysia, serahkan dokumen tersebut bersama-sama dengan dua (2) salinan Kad Pengenalan Pendaftaran Kebangsaan Malaysia (NRIC) anda yang telah disahkan benar. Bagi warga asing, anda perlu membayar yuran Pembukaan Akaun dan menyerahkan dua (2) salinan pasport anda yang telah disahkan.
Info Tambahan :  Biasiswa Untuk Degree: 3 Jenis Biasiswa dan Tips

Jika anda seorang pelabur korporat, anda dikehendaki:

 • Lengkapkan borang Pembukaan Akaun dan dua (2) Specimen Signature Cards.
 • Serahkan dokumen di atas dengan dua (2) salinan semua dokumen sokongan yang diperlukan (cth. Sijil Pemerbadanan, Resolusi Lembaga, dll) bersama dengan yuran Pembukaan Akaun.
 • ADA anda kemudiannya akan membuka akaun Central Depository System dan memberikan nombor akaun Central Depository System anda. Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd akan menghantar notis pengesahan pembukaan akaun kepada anda melalui pos biasa.

Bolehkah anda membuka lebih daripada satu akaun CDS?

Pelabur individu dibenarkan membuka hanya satu (1) akaun Central Depository System dengan setiap ADA. Walau bagaimanapun, pelabur korporat boleh membuka berbilang akaun dengan ADA yang sama.

Cara Untuk Membuka Akaun CDS Secara Online

Bagaimanakah cara saya membuka akaun Central Depository System jika saya tidak dapat hadir secara peribadi?

ADA sebaliknya boleh membenarkan pelabur menyerahkan borang pembukaan akaun yang berkaitan (tersedia di semua ADA) dan mengemukakan dokumennya untuk pengesahan di hadapan mana-mana orang berikut yang juga dikehendaki menyaksikan atau mengesahkan dokumen sokongan:

 • Wakil peniaga.
 • Pegawai Sah ADA.
 • Pegawai Sah Peniaga Terkecuali.
 • Pegawai yang diberi kuasa Kedutaan Malaysia/Konsulat Suruhanjaya Tinggi.
 • Notari Awam (sekiranya ketiadaan Notari Awam di negara pemohon, pegawai yang diberi kuasa syarikat broker saham berlesen atau peguam* negara itu boleh dibenarkan untuk mengesahkan).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *