Category: Info Kerjaya

Kursus Kemahiran Untuk OKU

Mungkin adna mencari kursus kemahiran untuk OKU, Banyak institut latihan baik awam atau swasta membuka ruang dan peluang untuk golongan ini melanjutkan pelajaran mereka terutama di dalam bidang kemahiran. PUSAT LATIHAN PERINDUSTRIAN DAN PEMULIHAN (PLPP) Pengenalan PLPP Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi adalah sebuah institusi …