Category: Info Pendidikan

Maksud Kejuruteraan Mekanikal dan Gaji Jurutera Mekanikal

Kejuruteraan mekanikal merupakan satu bidang yang berkaitan dengan reka bentuk, pembangunan dan pembuatan kelengkapan dan produk. Program ini bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang separa professional yang berkopemahiran dan cekap dalm bidang kejuuruteraan mekanikal ini. Selain itu kursus ini dirangka juga untuk melahirkan pelajar/ masyarakat yang …