Category: Pendidikan

UPUOnline : Pengecualian Bayaran Proses UPUOnline Sesi 2021/2022

Pandemik COVID -19 telah memberi kesan yang mendalam buat semua. Justeru itu, pihak Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) telah bersetuju untuk melakukan pengecualian bayaran proses UPUOnline bagi sesi 2021/2022. ini bermaksud pihak KPT akan menanggung sepenuhnya bayaran proses UPUOnline/ UNIK ID kepada semua pemohon bagi sesi akademik …

SSDM KPM 2021: Login Sistem Sahsiah Diri Murid

SSDM KPM 2021 adalah salah satu sistem sahsiah diri murid. Ianya amat MEMENTINGKAN amalan baik sebagai usaha menggalakkan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid-murid yang bakal mencorakkan negara pada masa hadapan. Dengan memasukkan elemen mata (markah) dalam sistem sahsiah diri murid ini. Maka status sahsiah seseorang …