Category: Penulis Jemputan

Top Syarikat di Malaysia Untuk Mohon Kerja

Sebelum membuat keputusan memilih pekerjaan, rata-rata rakyat Malaysia akan melihat kepada beberapa faktor iaitu faedah dan insentif, reputasi syarikat, persekitaran pekerjaan, gaji yang tinggi dan peluang kenaikan pangkat. Kajian yang dibuat pada tahun 2017 melalui laman web Jobstreet.com menjadi laman carian yang paling tinggi di Malaysia! …