Category: Penulis Jemputan

Maksud Kejuruteraan Mekanikal dan Gaji Jurutera Mekanikal

Kejuruteraan mekanikal merupakan satu bidang yang berkaitan dengan reka bentuk, pembangunan dan pembuatan kelengkapan dan produk. Program ini bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang separa professional yang berkopemahiran dan cekap dalm bidang kejuuruteraan mekanikal ini. Selain itu kursus ini dirangka juga untuk melahirkan pelajar/ masyarakat yang …

UPU Poket Semak Syarat IPTA

UPU Poket merupakan satu aplikasi yang  dibangunkan oleh bahagian pengurusan kemasukan pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Aplikasi ini boleh digunakan oleh pelajar untuk menyemak status permohonan mereka untuk melanjutkan pengajian ke universiti- universiti   awam, politeknik, kolej komuniti dan institusi kemahiran latihan awam di …