Category: Penulis Jemputan

Pengenalan dan Pengajian Diploma Teknologi Makmal Perubatan

Teknologi makmal perubatan merupakan satu program teknologi makmal pengajian dalam bidang ini akan  mengajar dan melatih pelajar dalam mendiagnosis dan pengawalan penyakit. Pelajar akan didedahkan dengan pengajian yang berbentuk moden dan berteknologi tinggi. Kerjaya dalam bidang ini memfokuskan kepada kajian dan penyelidikan yang digunakan untuk membantu dalam …