Category: Penulis Jemputan

UPU Poket Semak Syarat IPTA

UPU Poket merupakan satu aplikasi yang  dibangunkan oleh bahagian pengurusan kemasukan pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Aplikasi ini boleh digunakan oleh pelajar untuk menyemak status permohonan mereka untuk melanjutkan pengajian ke universiti- universiti   awam, politeknik, kolej komuniti dan institusi kemahiran latihan awam di …

Pengenalan dan Pengajian Diploma Teknologi Makmal Perubatan

Teknologi makmal perubatan merupakan satu program teknologi makmal pengajian dalam bidang ini akan  mengajar dan melatih pelajar dalam mendiagnosis dan pengawalan penyakit. Pelajar akan didedahkan dengan pengajian yang berbentuk moden dan berteknologi tinggi. Kerjaya dalam bidang ini memfokuskan kepada kajian dan penyelidikan yang digunakan untuk membantu dalam …