SSDM KPM 2021: Login Sistem Sahsiah Diri Murid 1

SSDM KPM 2021: Login Sistem Sahsiah Diri Murid

SSDM KPM 2021 adalah salah satu sistem sahsiah diri murid. Ianya amat MEMENTINGKAN amalan baik sebagai usaha menggalakkan amalan nilai-nilai murni dalam kalangan murid-murid yang bakal mencorakkan negara pada masa hadapan. Dengan memasukkan elemen mata (markah) dalam sistem sahsiah diri murid ini. Maka status sahsiah seseorang murid boleh dinilai dan dibantu ke arah kecemerlangan budi …

SSDM KPM 2021: Login Sistem Sahsiah Diri Murid Read More ยป