Category: Tips Kerjaya

6 Teknik Mohon Kerja Melalui Media Sosial

Dengan kecanggihan teknologi kini,  memohon kerja bukan sahaja melalui televisyen ataupun  surat khabar. Banyak syarikat-syarikat sama ada sektor swasta ataupun kerajaan mula memanfaatkan teknologi media sosial untuk menyebar kekosongan kerja. Media-media sosial dipilih adalah bagi meningkatkan lagi penyampaian kerana media sosial berpotensi untuk mudah disebarkan dan …