Contoh Surat Pelantikan Jawatankuasa Keselamatan

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Contoh Surat Pelantikan

Surat Pelantikan adalah seperti “lesen” atau “permit”. Ia juga dianggap sebagai “jaminan” pekerjaan atau penempatan. Ini adalah dokumen undang-undang yang dikeluarkan dari majikan atas nama pekerja. Surat perlantikan ini tidak kiralah untuk jawatan apa sekalipun seperti jawatankuasa keselamatan dan kesihatan atau apa sahaja. format yang diguna adalah sama dan ianya perlu mempunyai perkara-perkara penting yang dinyatakan dalam surat.

Surat Pelantikan adalah dokumen yang mengikat secara sah yang mengesahkan bahawa organisasi telah menawarkan kedudukan kepada pekerja dan mereka telah menerima syarat dan perjanjian sebagai pertukaran gaji. Surat pelantikan terperinci mengenai apa yang diharapkan daripada pekerja baru dan peranan yang akan mereka mainkan di syarikat itu. Surat ini merupakan dokumen yang mengikat dan harus mengandungi semua maklumat yang diperlukan bagi pekerja untuk mula bekerja untuk syarikat tersebut.

Info Tambahan :  Tingkatan Enam: Subjek, Mod dan Tips Berjaya 2023

Apakah tujuan Pengesahan Pelantikan?

Pengesahan Pelantikan diperlukan bertujuan bagi menentukan:

 • seseorang pegawai bersetuju menerima tawaran jawatan;
 • seseorang pegawai yang dilantik telah memenuhi syarat lantikan;
 • tarikh seseorang pegawai mula berkhidmat dalam perkhidmatan awam;
 • tarikh untuk diberi Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen;
 • pengiraan kekananan untuk tujuan naik pangkat dan faedah persaraan.

 

CONTOH FORMAT SURAT PELANTIKAN:

Contoh Surat Pelantikan Jawatankuasa Keselamatan 1

Rujukan                                 :

**Nota:

 • Catatkan di ruang atas sebelah kanan Surat
 • Gunakan nombor rujukan diterima apabila menjawab surat iru

Tarikh                                    :

**Nota:

 • Taip tarikh tanpa menggunakan ‘hb’
 • Jangan gunakan nokhtah atau pun koma
 • Contoh: 14 April 2020

 

((Alamat Lengkap))

**Nota:

 • Nama Jabatan – Huruf Besar
 • Alamat rasmi jabatan

Tuan/Puan,

Pelantikan (Nama Jawatan) – TAJUK SURAT

Info Tambahan :  Starlink Malaysia: 2 Pelan dan Harga Langganan

           

Merujuk kepada perkara tersebut di atas, tuan/puan adalah dilantik menjadi wakil di dalam (Nama Jawatan) bagi perolehan (tugasan) selama (Masa jika ada) berkuatkuasa mulai (Tarikh)

 1. Jawatankuasa ini akan meneliti dan menyediakan penentuan spesifikasi perolehan seperti yang telah ditetapkan dalam (Akta/ Pekeliling) dan adalah
 • tertakluk kepada surcaj dan/ atau tindakan tatatertib, sekiranya gagal mematuhi peraturan kewangan dan perakaunan Universiti yang berkuatkuasa.
 • dipertanggungjawabkan sepenuhnya;

(a) atas lebihan perbelanjaan sekiranya berlaku buku tunai akaun amanah berbaki debit.

(b) untuk menyerahkan akaun ini termasuk dokumen berkaitan kepada pegawai yang akan dinamakan sekiranya berlaku penukaran perlantikan pemegang amanah.

 1. Selaras dengan (Akta/Pekeliling), ahli jawatankuasa hendaklah mematuhi syarat-syarat dengan mengisi maklumat yang diperlukan seperti format yang telah disediakan di (Lampiran/Surat Lanjutan)

 

Kerjasama dari pihak tuan/puan amatlah diharapkan.

 

Sekian dimaklumkan, terima kasih.

(‘SLOGAN’)

Yang menjalankan tugas,

 

(………………………) RUANG TANDA TANGAN

Ketua Pusat Tanggung jawab (JAWATAN)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *