Dasar Baru PTPTN Pembayaran dan Potongan

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Berdasarkan sidang media dan yang diutarakan dalam laman rasmi PTPTN, PTPTN akan melaksanakan dasar baru PTPTN mengenai pembayaran dan potongan.

Dasar Baru PTPTN Pembayaran dan Potongan 1

5 Perkara penting pengumuman

Berdasarkan sidang media, 5 perkara telah diumumkan ialah seperti berikut:

  1. Potongan gaji secara progresif daripada 2 peratus hingga 15 peratus berdasarkan gaji bulanan peminjam;
  2. Potongan cukai untuk majikan yang membayar hutang PTPTN pekerja;
  3. Pengecualian bayaran balik pinjaman Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama untuk pelajar daripada keluarga B40 dan M40;
  4. Baki hutang dilupuskan apabila peminjam berumur 60 tahun; dan
  5. Pelepasan taksiran cukai SSPN dinaikkan daripada RM6,000 kepada RM8,000 mulai tahun taksiran 2019.

Cara Perlaksanaan

Mekanisme pelaksanaan adalah seperti di bawah:

MEKANISME BAHARU PEMBAYARAN – POTONGAN GAJI SECARA PROGRESIF (PGB)

Info Tambahan :  Link Permohonan UPU dan Permohonan Pengajian Tinggi

PGB adalah bayaran balik mengikut peratus potongan daripada gaji peminjam apabila gaji mencecah RM2,000 sebulan. Peratus potongan adalah di antara 2% hingga 15% seperti jadual di lampiran.

INSENTIF PELEPASAN CUKAI UNTUK MAJIKAN YANG MEMBANTU PEKERJA

Majikan layak menikmati potongan cukai ke atas apa-apa jumlah bayaran balik, baik yang dibayar secara ansuran setiap bulan atau melalui pembayaran sekaligus. Syaratnya ialah majikan tidak boleh mengenakan apa-apa syarat atau tuntutan kepada pekerja setelah pembayaran ini dibuat.

PENGECUALIAN BAYARAN BALIK PINJAMAN IJAZAH SARJANA MUDA KELAS PERTAMA

Kerajaan juga menghargai usaha para peminjam untuk menjadi pelajar cemerlang dalam pengajian. Maka dengan itu, pelajar daripada golongan isirumah B40 dan M40 yang memperolehi Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian Kelas Pertama dan menamatkan pengajian dalam tahun 2019 layak mendapat pengecualian bayaran balik pinjaman dengan syarat-syarat berikut:
– Mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda secara Sepenuh Masa
– Memperolehi Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian Kelas Pertama
– Menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan
– Dikategorikan daripada keluarga B40 dan M40 ketika menamatkan pengajian

Info Tambahan :  Permohonan Guru Sekolah Rendah PDPP 2024/2025

MENGHAPUS KIRA HUTANG PEMINJAM WARGA EMAS

Kerajaan prihatin dengan golongan warga emas. Sebagai penghargaan kepada warga emas yang komited dan konsisten dalam membuat bayaran balik, kerajaan bersetuju untuk melupuskan baki hutang peminjam yang memasuki umur 60 tahun sekiranya peminjam berpendapatan RM2,000 hingga RM4,000 sebulan dan konsisten membayar balik dalam tempoh tiga (3) tahun terkini sebelum umur mencapai 60 tahun.

MENINGKATKAN INSENTIF UNTUK MENABUNG

Selaras dengan itu, insentif pelepasan cukai pendapatan ke atas simpanan bersih tahun semasa dalam akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) akan dinaikkan daripada RM6,000 sebelum ini kepada RM8,000 bermula tahun 2019. Sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *