Download Nota Induksi KISSM Kumpulan II

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Infomasi ringkas ini bagi perkongsian rakan yang mengikuti kursus induksi Kumpulan II yang inginkan nota kursus. Nota Kursus ini adalah dari portal rasmi Kementerian Pelajaran Malaysia KPM. Juga boleh klik terus pada pautan yang disediakan dibawah.

Antara Isi kandungan Download ialah :

Senarai semak sebelum menghadiri kursus

Senarai semak ulangkaji

Maklumat umum kissm

  1. Pendahuluan
  2. Matlamat
  3. Objektif
  4. Peserta kursus
  5. Tempoh kursus
  6. Tempat kursus
  7. Pelaksanaan kursus

Modul umum

Kurikulum dasar-dasar kerajaan

Dasar-dasar kerajaan

Kurikulum bab a – pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan anggota perkhidmatan awam

Bab a – pelantikan, kenaikan pangkat dan penamatan perkhidmatan anggota perkhidmatan awam

Kurikulum bab b – elaun-elaun dalam perkhidmatan

Bab b – elaun-elaun dalam perkhidmatan

Kurikulum bab c – cuti

Bab c – cuti

Kurikulum bab d – peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan dan tatatertib) 1993 & (pindaan) 2002

Bab d – peraturan-peraturan pegawai awam (kelakuan dan tatatertib) 1993 & (pindaan) 2002

Kurikulum bab e – rumah & bangunan pejabat kerajaan

Bab e – rumah & bangunan pejabat kerajaan

Kurikulum bab f – perubatan

Bab f – perubatan

Kurikulum bab g – waktu bekerja & lebih masa

Bab g – waktu bekerja & lebih masa

Kurikulum panduan pengurusan pejabat

Kurikulum panduan pengurusan pejabat

Kurikulum pengurusan kewangan

Pengurusan kewangan

Kurikulum pengurusan aset

Pengurusan aset

Kurikulum pekeliling kemajuan pentadbiran awam (pkpa)

Pekeliling kemajuan pentadbiran awam (pkpa)

Kurikulum nilai dan etika dalam perkhidmatan awam

Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam

Kurikulum arahan keselamatan

Arahan keselamatan

Kurikulum integriti & akauntabiliti

Integriti & akauntabiliti

Modul khusus

Struktur organisasi kpm

Wawasan komuniti dan dasar-dasar pendidikan

Keselamatan & perundangan sekolah

Emotional intelligence competencies

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top