Industri Halal: 8 Universiti dan Kolej Tawaran

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Industri halal semakin popular dan meraih perhatian global dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kesedaran masyarakat tentang keperluan untuk memastikan makanan, produk, dan perkhidmatan yang digunakan mematuhi prinsip-prinsip halal. 

Industri Halal

Potensi Pasaran Global Industri Halal

Industri halal mempunyai potensi yang besar dalam pasaran global kerana ia tidak hanya terhad kepada masyarakat Muslim. Orang bukan Muslim juga semakin berminat untuk membeli produk halal disebabkan oleh persepsi bahawa produk halal adalah lebih selamat dan berkualiti tinggi.

 • Masyarakat Muslim yang Besar: Dengan hampir 2 bilion orang Muslim di seluruh dunia, pasaran sasaran yang besar ini memberikan peluang yang besar untuk pertumbuhan industri halal.
 • Persepsi Keselamatan dan Kualiti: Produk halal sering dikaitkan dengan piawaian keselamatan dan kualiti yang tinggi. Ini menjadikan produk halal menarik kepada pelbagai pelanggan, termasuk orang bukan Muslim yang menghargai kualiti produk.
 • Peningkatan Pendapatan: Pertumbuhan ekonomi dalam beberapa negara majoriti Muslim telah meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini bermakna lebih banyak orang mampu untuk membeli produk halal yang biasanya berharga lebih tinggi.

Industri Halal

Permintaan Meningkat untuk Produk Halal

Permintaan untuk produk halal terus meningkat secara global. Ini adalah beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ini:

Kesedaran Pengguna: 

 • Masyarakat semakin kesedaran tentang kepentingan memilih produk yang memenuhi standard halal. Mereka ingin memastikan makanan dan produk yang mereka gunakan selaras dengan nilai dan prinsip mereka.
Info Tambahan :  11 Panduan Terbaik Untuk Skor dalam Biasiswa

Globalisasi Makanan dan Produk: 

 • Dengan pertumbuhan perdagangan global, produk dari seluruh dunia berada dalam pasaran tempatan. Oleh itu, terdapat keperluan yang lebih besar untuk mengekalkan standard halal dalam perniagaan antarabangsa.

Industri Kosmetik dan Farmaseutikal: 

 • Selain makanan, permintaan untuk produk halal juga meningkat dalam industri kosmetik dan farmaseutikal. Pengguna semakin berminat untuk menggunakan produk yang selaras dengan prinsip halal dalam rutin harian mereka.

Industri Halal

Kursus Industri Halal di Malaysia

Di Malaysia, terdapat pelbagai institusi pendidikan yang menawarkan kursus dan program berkaitan dengan industri halal. Di bawah ini adalah beberapa institusi yang terkenal dan kursus yang mereka tawarkan:

 1. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

USIM adalah salah satu universiti utama yang menawarkan program berkaitan dengan industri halal. Mereka menawarkan program Sarjana Muda Pengurusan Halal, Sarjana Muda Sains Makanan dan Teknologi Halal, serta program peringkat lanjutan seperti Sarjana Pengurusan Halal dan Sarjana Sains Teknologi Halal.

 1. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

UKM menawarkan program Sarjana Muda Sains Halal dan Pengurusan Halal yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja berkualiti dalam bidang ini.

 1. Universiti Putra Malaysia (UPM)

UPM menawarkan program Sarjana Muda Sains Makanan Halal yang bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang pemprosesan makanan halal dan peraturan berkaitan.

 1. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

UTM menawarkan program Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Halal yang memberikan fokus kepada pengurusan dan inovasi dalam industri halal.

 1. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Info Tambahan :  Applicant Tracking System: Pengalaman dengan ATS Tahun 2023

UMT menawarkan program Sarjana Muda Pengurusan Industri Marin Halal yang memfokuskan kepada pengurusan sumber daya marin dalam konteks halal.

 1. Universiti Teknologi MARA (UiTM)

UiTM menawarkan program Sarjana Muda Pengurusan Halal dan program lanjutan seperti Sarjana Pengurusan Halal. Mereka juga sering menganjurkan seminar dan kursus pendek berkaitan halal.

 1. Universiti Tun Hussein Onn (UTHM)

UTHM menawarkan pelbagai kursus dan program latihan bagi individu yang ingin mendalami bidang ini.

 1. Kolej Komuniti

Selain daripada universiti, beberapa kolej komuniti juga menawarkan kursus berkaitan halal seperti Pembuatan Produk Halal dan Katering Halal.

Cara untuk Lebih Mengetahui Industri Halal

Sertai Kursus Dalam Talian

Selain daripada program pengajian formal, anda juga boleh mempertimbangkan untuk menyertai kursus dalam talian yang berkaitan dengan industri halal. Terdapat pelbagai platform pembelajaran dalam talian yang menawarkan kursus berkualiti tinggi dalam bidang ini. Kursus dalam talian boleh menjadi alternatif yang fleksibel untuk meningkatkan pengetahuan anda.

Terlibat dalam Aktiviti-aktiviti Halal

Selain daripada pendidikan formal, terlibat dalam aktiviti-aktiviti berkaitan halal juga penting. Anda boleh menyertai pertubuhan atau kesatuan industri halal, menghadiri seminar, atau mengikuti perkembangan terkini dalam industri ini. Ini dapat membantu anda memperluas rangkaian dan memahami tren terkini dalam industri halal.

Praktikum atau Pengalaman Kerja

Jika memungkinkan, ambil peluang untuk menjalani praktikum atau mendapatkan pengalaman kerja dalam industri halal. Ini akan memberi anda peluang praktikal untuk mengaplikasikan pengetahuan anda dan memahami operasi sebenar dalam industri ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *