KWAPM Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin 2022

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Bantuan kepada pelajar Sekolah Rendah dan Menengah daripada Kumpulan Wang Amanah Murid Miskin (KWAPM) adalah bantuan ‘sekali’ yang ditawarkan kepada pelajar yang layak setiap tahun.

Namun, adakah anda tahu bahawa di bawah Bantuan KWAPM, terdapat satu jenis bantuan yang boleh diminta pada bila-bila masa sepanjang tahun?

Berikut adalah maklumat terkini tentang Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin, yang sering dikenali sebagai KWAPM.

Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) 2022

Apakah Program Bantuan KWAPM?

Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), kemiskinan merupakan punca utama keciciran sekolah.

Bagi menangani isu ini, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mewujudkan Dasar Pendidikan Wajib, yang berkuat kuasa pada Januari 2003 di bawah Seksyen 29A Akta Pendidikan 1996 [Akta 550], yang mewajibkan ibu bapa membawa anak-anak mereka ke sekolah bermula di Sekolah Rendah. Satu (1).

Salah satu matlamat utama Bantuan KWAPM adalah untuk menawarkan bantuan kepada pelajar Malaysia yang kurang berkemampuan di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan daripada semua kaum dan agama dengan harapan dapat mengelakkan keciciran, meningkatkan kejayaan akademik, dan menjana kecemerlangan pelajar yang holistik.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) membincangkan pelaksanaan Dana KWAPM secara terperinci dalam Surat Pekelling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2017.

Kadar Bantuan KWAPM

Jenis Data/Status Kemiskinan Bantuan Am Persekolahan (BAP)
i. Data Sedia Ada (DSA-Permohonan Sekolah) RM100 setahun – Sekolah Rendah
ii. eKASIH (Miskin dan Miskin Tegar) RM150 setahun – Sekolah Menengah
iii. Data Murid Orang Asli sama ada berstatus Miskin dan Miskin Tegar
Info Tambahan :  Mass Com di Malaysia: Kursus, Kemahiran dan 9 Peluang Pekerjaan

 

Nota: * Bantuan Am Sekolah meliputi pakaian seragam sekolah, peralatan sekolah, dan perbelanjaan berkaitan sekolah lain untuk kanak-kanak.

Kriteria kelayakan

 • Pelajar yang layak mendapat bantuan kewangan mesti memenuhi syarat berikut.
 • Pelajar yang mendapat bantuan kerajaan dan bersekolah di sekolah rendah atau menengah kerajaan (Tahun 1 hingga Tingkatan 1)
 • Warganegara Malaysia diperlukan.
 • Pelajar miskin yang merupakan Ketua Isi Rumah (KIR) mendaftar dengan eKASIH atau eDAMAK dan hanya menerima pengesahan status MISKIN atau MISKIN TEGAR.
 • Pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah yang berpendapatan kurang daripada *Pendapatan Garis Kemiskinan Negara (PGK) semasa, seperti yang dinyatakan dalam carta di bawah.
 • Pelajar yang tidak mendapat sebarang bantuan kewangan daripada mana-mana sumber untuk persediaan ke sekolah.

KWAPM Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin 2022 1

Cara Membuat Permohonan

Untuk memohon, sila lengkapkan borang berikut:

 • Permohonan Bantuan Persekolahan PB-1 PB-2 PB-3 Permohonan Biasiswa Persekutuan Kecil PB-1 Borang Pengesahan Pendapatan PB-2 PB-3 Permohonan Biasiswa Persekutuan Kecil
 • Borang ini boleh diisi sepenuhnya oleh waris anak-anak, dan semua salinan dokumen mesti dicop sebelum dihantar ke sekolah.

Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) 2022

NOTA: Borang di atas digunakan oleh pihak sekolah untuk menentukan sama ada pelajar layak mendapat Bantuan Awal Persekolahan, KWAPM, atau biasiswa.

 • Bantuan KWAPM akan diberikan secara automatik kepada semua pelajar Ketua Isi Rumah (KIR) yang mendaftar dalam sistem eKASIH dan pelajar Orang Asli yang berdaftar dalam Sistem eDamak dan telah disahkan sebagai MISKIN atau MISKIN TEGAR.
 • Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) akan menyelia sistem eDamak, manakala Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan (ICU) Jabatan Perdana Menteri akan menyelia sistem eKASIH (JPM).
 • Ketua Isi Rumah (KIR) yang masih belum mendaftar dengan sistem eKASIH boleh menggunakan laman web eKasih untuk memohon.
 • Pihak sekolah hendaklah menyerahkan Borang Ringkasan Permohonan (BRP) kepada KPM pada 1 Februari tahun semasa (untuk murid Tahun 1 dan Tingkatan 1) dan pada 1 Oktober tahun sebelumnya (untuk murid Tahun 2 hingga 6) bagi Orang Asli yang berdaftar. pelajar Penan.
 • Guru kelas juga boleh melengkapkan Borang Permohonan KWAPM untuk mengemaskini maklumat dalam Modul Pengurusan Murid – Sistem Pengurusan Sekolah (SPS).
 • Periksa senarai pelajar dalam menu Permohonan Sekolah dan serahkan kepada mesyuarat Jawatankuasa Bantuan Peringkat Sekolah (JBPS). Berdasarkan SPK Bil 2/2017, JBPS akan memilih dan memperakui pelajar yang layak mendapat sokongan KWAPM di Mesyuarat JBPS.
Info Tambahan :  Pengalaman Belajar Luar Negara: 6 Kelebihan dan Kekangan

Permohonan KWAPM Dalam Kecemasan

Kes Kecemasan KWAPM ialah sejenis bantuan yang tersedia sepanjang tahun berdasarkan situasi kecemasan dan kelayakan pemohon.

Berikut adalah contoh situasi kecemasan:

 • Pelajar Tahun 1 hingga Tingkatan 5 yang bersekolah kerajaan dan menerima bantuan kerajaan serta pendapatan isi rumah di bawah PGK Nasional 2016 pada masa kes adalah layak memohon.
 • Bencana alam membunuh ketua keluarga.
 • Kediaman yang telah dibakar
 • Cacat Bekerja Ketua Isi Rumah Keciciran Kerana Kemiskinan
 • Sekolah menengah menerima bantuan RM300, manakala sekolah rendah menerima RM200.

Tempoh permohonan mesti diselesaikan dalam tempoh tiga bulan selepas berlakunya bencana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *