MyPDPP: Pengambilan Khas Guru Kontrak DG41 Dan Semakan

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan ini mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan komited untuk memohon di Portal myPdPP Pengambilan Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41 Secara Kontrak Perkhidmatan (CoS) di sekolah-sekolah KPM seluruh negara, dengan persetujuan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) sebagai Pihak Berkuasa Melantik (PBM).

myPdPP dicipta untuk membolehkan anda menggunakan aplikasi PDPP dalam talian.

Semua permohonan adalah tertakluk kepada dasar kepentingan Kementerian Pendidikan Malaysia, dan menjadi kewajipan individu pemohon untuk memastikan bahawa sebarang maklumat yang dikemas kini adalah betul, sah, terkini, dan diperiksa sebelum permohonan dikemukakan.

Maklumat lanjut mengenai permohonan Pengambilan Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41 di sekolah KPM seluruh negara.

MyPDPP

Kontrak Perkhidmatan Pengambilan Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41 (Guru Kontrak)

1.1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 adalah nama jawatan (Kontrak Perkhidmatan).

1.2. Pengambilan PPP Khas untuk penempatan di institusi berikut: A. Sekolah Kebangsaan (SK); B. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC); dan C. Sekolah Menengah (Arus Perdana/Teknikal dan Vokasional).

 • Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 (Kontrak Perkhidmatan); 2) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 (Kontrak Perkhidmatan); 3) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 (Kontrak Perkhidmatan); 4) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
 • RM 2,188.00 sebagai gaji permulaan;
 • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2016 memohon lantikan sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Gred DG41 (Kontrak Perkhidmatan); dan
 • Menurut rujukan surat Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) PKJ: KJ.208/KPM bertarikh 24 April 2019 dan rujukan surat Jabatan Perkhidmatan Awam JPA.600-12/1/11 (29) bertarikh 16 Mei 2019, anda adalah layak menerima sumbangan PERKESO.
Info Tambahan :  Temuduga Kerja 2023: Bagaimana untuk Bersedia?

Syarat Permohonan PPP Gred DG41 (Pengambilan Guru Kontrak)

Syarat lantikan PPP Gred DG41 (Contract Of Service) :

1) Syarat kelayakan MyPDPP:

 • Malaysia
 • Badan yang sihat
 • Memegang Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam opsyen berkaitan yang diiktiraf secara eksklusif oleh Kerajaan Malaysia daripada Universiti Awam (UA)/ Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) dalam dan luar negara dengan sekurang-kurangnya PNGK/ PNGK 2.50
 • Mempunyai sekurang-kurangnya kepujian dalam Bahasa Melayu dan Sejarah pada peringkat SPM atau persijilan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
 • Untuk pilihan Bahasa Inggeris, Band C1 dalam Common European Framework of Reference (CEFR) atau Band 5 dalam peperiksaan Malaysian University English Test (MUET)
 • Pemohon untuk semua pilihan SJKC (tidak termasuk Bahasa Melayu/ Pendidikan Islam/ Bahasa Inggeris) mesti mempunyai kepujian dalam bahasa Cina pada peringkat SPM.
 • Pemohon opsyen Tahfiz hendaklah memiliki Sijil Tahfiz Malaysia atau Diploma Tahfiz yang diluluskan oleh kerajaan Malaysia
 • Calon untuk pilihan Bahasa Semai mesti memiliki salah satu daripada yang berikut:
 1. a) ijazah dalam Bahasa Semai b) ijazah bukan dalam Bahasa Semai tetapi penutur asli bahasa itu; atau c) ijazah bukan dalam Bahasa Semai tetapi penguasaan bahasa yang mantap.
Info Tambahan :  Tips Cara Permohonan UPU 2024/2025

MyPDPP

Calon Tidak Layak Memohon MyPDPP

 1. Calon yang bekerja secara berterusan dengan kerajaan Malaysia tidak layak memohon jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan DG41 (Kontrak Perkhidmatan)
 2. Calon yang masih diwajibkan dengan kontrak perkhidmatan Agensi Kerajaan, seperti yang menyertai Mod Latihan Perguruan Kursus DPLI kelolaan KPM Semasa Cuti atau Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah
 3. Calon yang masih terikat dengan kontrak perkhidmatan Agensi Kerajaan Negeri atau mana-mana pihak lain dan belum mendapat pelepasan daripada pihak tersebut
 4. Calon yang telah diisytiharkan muflis
 5. Calon program Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang telah berhenti daripada perkhidmatan kerajaan
 6. Calon yang telah diberhentikan daripada kerajaan kerana tindakan tatatertib atau yang telah disabitkan dengan jenayah jenayah, penyalahgunaan dadah, atau telah dipenjarakan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri.

Cara Memohon Guru Kontrak DG41 Satu Kali melalui Pengambilan Khas myPDPP

 • Mulai Isnin, 27 September 2021 (Isnin), permohonan hanya boleh dihantar secara dalam talian menggunakan portal IPGM di https://mypdpp.moe.gov.my.
 • Calon yang didapati telah memberikan maklumat yang salah/ silap/ manipulasi maklumat dalam permohonan mereka akan ditarik balik surat tawaran mereka dan boleh dikenakan tindakan undang-undang.
 • Pada hari temu duga, semasa melapor diri bertugas, dan semasa masa kontrak, maklumat ini akan dinilai dengan teliti.

MyPDPP

Informasi Lanjut mengenai MyPDPP

Jika anda mempunyai sebarang soalan teknikal, sila hubungi saluran berikut:

Pusat Hal Ehwal Pelajar (PHEP)

Institut Pendidikan Guru Malaysia, KPM

Aras 2, Blok 2250

Jalan Usahawan 1

63000 CYBERJAYA

No Telefon Pejabat : 03-8312 6666/ 03-8312 6720/ 6730/ 6768/ 6627/ 6758/ 6693/ 6733\

Emel : [email protected]

No Fax : 03-8312 6655

5 thoughts on “MyPDPP: Pengambilan Khas Guru Kontrak DG41 Dan Semakan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *