Pacu Peningkatan Kualiti Pendidikan (Ringkasan)- Bajet 2013

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Pengumuman Bajet 2013 pada 28 September lepas mempunyai kaitan yang signifikan dalam usaha menjayakan transformasi pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan (PPP) 2013-2025.

Pelan Pembangunan Pendidikan (PPP) 2013-2025

PPP 2012-2025 dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini.

3 aspek penting pendidikan:

1) Peningkatan kualiti pengajaran guru.

2) Melengkapkan infrastruktur sekolah.

3) Memastikan keberkesanan pelaksanaan melalui pemantauan transformasi tersebut.

Bajet 2013 untuk sektor pendidikan = RM38.7 bilion meliputi peruntukan mengurus dan pembangunan daripada jumlah keseluruhan bajet RM251.6 bilion.

Bajet 2013 memberi tumpuan bagi menjayakan transformasi pendidikan berdasarkan 3 aspek.

1) Aspek pertama – Meningkatkan kualiti pengajaran guru

 • Peruntukan tambahan sebanyak RM500 juta
 • Membolehkan guru melaksanakan pengajaran melalui pendekatan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran subjek-subjek teras iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik.
Info Tambahan :  Pusat Tuisyen KAMI: Membangun Peluang Melalui Pendidikan Berkualiti

PPP 2013-2025

 • Anjakan Pertama iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
 • Bentuk kemahiran berfikir aras tinggi apabila murid telah berjaya menguasai ilmu, mereka berupaya menganalisis maklumat, berfikir secara kritis dan berkomunikasi dengan berkesan.
 • Anjakan Kedua menekankan setiap murid mahir dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.
 • Meluaskan program LINUS supaya meliputi literasi Bahasa Inggeris.
 • Memastikan semua 70,000 guru Bahasa Inggeris lulus Cambridge Placement Test (CPT) dalam tempoh dua tahun.
 • Peluasan pendedahan kemahiran berbahasa juga dilakukan dengan memperkenalkan modul Sastera Inggeris yang akan diwajibkan kepada murid sekolah menengah.
 • Anjakan Ketujuh iaitu memanfaatkan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran memerlukan perbelanjaan yang besar –¬†1BestariNet bagi semua 10,000 buah sekolah (dengan akses rangkaian 4G di sekolah)

2) Aspek kedua – Melengkapkan infrastruktur sekolah

 • RM1 bilion di bawah Tabung Khas Pembinaan, Penambahbaikan dan Penyelenggaraan Sekolah.
 • Membaikpulih bangunan sekolah, penyelenggaraan, pembelian peralatan dan pembinaan blok tambahan.
 • Peruntukan tambahan sebanyak RM1 bilion lagi –¬†sekolah di kawasan luar bandar dan pedalaman.
Info Tambahan :  UPUOnline: Semakan Sarjana Muda lepasan STPM/Setaraf 2023/2024

Tabung Khas

 • RM400 juta daripada RM2 bilion – disalurkan kepada Sekolah Kebangsaan
 • RM100 juta kepada setiap aliran sekolah lain iaitu SRJK(C), SRJK(T), sekolah mubaligh, sekolah agama bantuan kerajaan dan sekolah berasrama penuh.

3) Aspek ketiga – Memastikan keberkesanaan pelaksanaan dan pemantauan.

 • Penubuhan Unit Pelaksanaan Pendidikan – bertujuan memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan transformasi tersebut. Pelaksanaannya boleh menggunakan peruntukan tambahan RM500 juta yang turut digunakan dalam meningkatkan kemahiran guru.
 • Anjakan Keenam dalam PPP 2013-2025 iaitu pengupayaan serta memperkasakan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD).

Ringkasan ini diolah dari artikel penuh: Utusan Melayu (M) Bhd

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top