Panduan Lengkap Biasiswa Kursi Tok Nan Tahun 2022

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Biasiswa Kursi Tok Nan Tahun 2022 terbuka kepada semua individu yang layak dan berminat.

Maklumat lanjut mengenai prasyarat untuk memohon biasiswa ini, program pengajian yang disediakan, kadar biasiswa, dan cara memohon boleh didapati di sini.

Panduan Lengkap Biasiswa Kursi Tok Nan Tahun 2022

Apakah itu Biasiswa Kursi Tok Nan Tahun 2022?

Penajaan biasiswa ini adalah sebahagian daripada usaha mewujudkan Kursi Tok Nan antara UPM Kampus Bintulu dan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak bagi membantu menyokong pendidikan anak tempatan dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan.

Panduan Lengkap Biasiswa Kursi Tok Nan Tahun 2022

Syarat Permohonan Biasiswa Kursi Tok Nan Tahun 2022

 • Anak Jati Sarawak (Sama ada ibu atau bapa atau kedua-dua anak yang dilahirkan di Sarawak)
 • Warganegara Malaysia mestilah ibu bapa pemohon.
 • Mempunyai gred yang hebat, dengan PNGK 3.50 ke atas.
 • Hanya pemohon yang belum pernah menerima tajaan atau bantuan kewangan daripada mana-mana organisasi domestik atau antarabangsa dibenarkan memohon.
 • Pelajar yang telah menerima tajaan daripada JPA, MARA, atau organisasi lain tidak boleh memohon.
 • Pelajar yang telah mendapat atau sedang menerima pinjaman daripada mana-mana entiti sokongan untuk tujuan mengikuti Sijil atau Diploma tidak boleh memohon. Surat penyiapan bayaran pinjaman hendaklah diberikan kepada borang permohonan sekiranya anda telah menerima pengajian.
Info Tambahan :  Pentingnya Kemahiran Soft Skills dalam Peningkatan Kerjaya Anda

Bidang diberikan kepada pelajar Biasiswa Kursi Tok Nan Tahun 2022 yang mengikuti jurusan berikut:

 • Diploma Pembangunan Insan

Matlamat program

 1. Tujuan program ini adalah untuk membangunkan graduan yang berkebolehan: a. Kenali potensi individu, keluarga, komuniti dan organisasi.
 2. Mampu membangunkan kaedah untuk membantu individu, keluarga, komuniti dan organisasi mencapai potensi penuh mereka di semua peringkat.
 3. Layak bekerja sebagai separa profesional dalam bidang perkhidmatan pembangunan insan dan keusahawanan.

Tempoh pengajian dan cara penyampaian:

Program DPM ialah program sepenuh masa yang mengambil masa 3 1/2 tahun atau 7 semester untuk diselesaikan. Kuliah, tutorial, tugasan, amali, pembelajaran berpusatkan pelajar (SCL), pembelajaran berbantukan komputer (CAL), latihan industri, pembentangan kes dan projek penyelidikan tahun akhir adalah semua contoh teknik kajian.

Matlamat program ini adalah untuk:

 1. Tujuan program ini adalah untuk membangunkan graduan yang berkebolehan: i. Kenali potensi individu, keluarga, komuniti dan organisasi.
 2. Mampu membangunkan cara untuk membantu individu, keluarga, komuniti dan organisasi mencapai potensi penuh mereka di semua peringkat.
 • Dalam bidang perkhidmatan pembangunan manusia dan keusahawanan, layak sebagai pekerja separa profesional.
  • Sarjana Muda Sains dalam Pembangunan Manusia dengan Pengurusan.

Matlamat Program:

1) Tujuan program ini adalah untuk menjana graduan yang: 1) berkebolehan bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan Sains Pembangunan Manusia dengan pengurusan; dan 2) mampu bekerja dalam bidang yang dikaitkan dengan Sains Pembangunan Manusia dengan pengurusan.

Info Tambahan :  Upwork vs Fiverr: Mana Best Untuk Freelancer

2) Keupayaan untuk menjalankan penyelidikan berkaitan pengurusan dalam bidang sains pembangunan manusia.

3) Mampu berkhidmat sebagai pegawai atau usahawan yang beretika dan boleh dipercayai dalam bidang berkaitan Sains dan Pengurusan Pembangunan Manusia.

Kemungkinan Kerjaya:

1) Pegawai Pembangunan Masyarakat

2) Pegawai Belia dan Sukan

3) Pegawai Antidadah

4) Pegawai Penguatkuasa

5) Pegawai Kerja Sosial Perubatan

6) Pegawai Tadbir

7) Pengurus Sumber Manusia

8) Pegawai Penyelidik

9) Pengajar

10) Usahawan

Graduan juga boleh meneruskan pengajian ke peringkat siswazah.

Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Pembangunan Manusia dengan Pengurusan (BSPMP) ialah Ijazah Major-Minor yang ditawarkan oleh Fakulti Ekologi Manusia hasil daripada gabungan dua mata pelajaran, Pembangunan Manusia sebagai program Utama dan Pengurusan sebagai program Minor.

Penggabungan kedua-dua mata pelajaran tersebut membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan kebolehan dalam pembangunan insan di samping mengintegrasikan maklumat tersebut ke dalam arena pengurusan.

Panduan Lengkap Biasiswa Kursi Tok Nan Tahun 2022

Tarikh Serahan Permohonan Biasiswa Kursi Tok Nan Tahun 2022

Berikut adalah permohonan tajaan biasiswa yang akan disediakan:

 • Diploma – 22 Februari hingga 1 Mac 2022
 • Sarjana Muda – 28 Mac hingga 16 April 2022

Cara Membuat Permohonan Biasiswa Kursi Tok Nan Tahun 2022

Pelajar yang berminat perlu memohon segera. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Puan Rabaiyah binti Zaini di talian 086-855474 atau [email protected]

Maklumat Lanjut mengenai Biasiswa Kursi Tok Nan Tahun 2022

Sila lihat saluran berikut untuk maklumat lanjut:

 • Facebook Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak – UPMKB
 • http://www.btu.upm.edu.my/
 • Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak 97000 Bintulu, Sarawak
 • 086-855 201

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *