Pengeluaran KWSP Usia Muda Yang Perlu Anda Ketahui

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Umumnya, duit KWSP ini adalah duit caruman potongan majikan dan pekerja daripada hasil pendapatan  anda bulanan. Adakah boleh membuat pengeluaran KWSP usia muda ?

Pengeluaran KWSP
Pengeluaran KWSP

Oleh yang demikian, saya ingin mengulas jenis-jenis pengeluaran KWSP tersebut. Walaupun, pada asalnya, duit pengeluaran KWSP ini hanya boleh dikeluarkan  secara penuh ketika anda telah tamat tempoh perkhidmatan (berpencen). Antaran jenis-jenis pengeluarannya adalah :

Jenis Pengeluaran KWSP

Pengeluaran umur 50 tahun

 • Pengeluaran penuh akaun 2
 • Pengeluaran sebahguan akaun 2

Pengeluaran umur 55 tahun

 • Mengeluarkan kesemua simpanan
 • Mengeluarkan sebahgian daripada simpanan (jumlah minimum akaun RM2,000 & setiap hari dari tarikh permohoanan pengeluaran yang terdahulu)
 • Bayaran bulanan (mengeluarkan minimum RM3,000 iaitu RM250.00 sebulan bagi sekurang-kurangnya 12 bulan)
 • Gabungan sebahagian simpanan + bayaran bulanan

Pengeluaran umur 60 tahun

 • Mengeluarkan kesemua simpanan
 • Mengeluarkan sebahgian daripada simpanan (jumlah minimum akaun RM2,000 & setiap hari dari tarikh permohoanan pengeluaran yang terdahulu)
 • Bayaran bulanan (mengeluarkan minimum RM3,000 iaitu RM250.00 sebulan bagi sekurang-kurangnya 12 bulan)
 • Gabungan sebahagian simpanan + bayaran bulanan

Pengeluaran Mengurang / menyelesaikan baki pinjaman rumah.

 • Pengeluaran ini untuk anda yang Ingin melunaskan baki bayaran rumah yang anda beli melalui pengeluaran duit simpanan anda dalam KWSP.
Info Tambahan :  Pengeluaran KWSP: 17 Jenis Pengeluaran Yang Boleh Dilakukan

Pengeluaran hilang upaya

 • Pengeluaran ini membolehkan ahli (anda) untuk mengeluarkan kesemua simpanan KWSP jika ahli tidak berupaya dari segi fizikal , mental, mahupun hilang keupayaan kekal untuk mendapatkan pekerjaan.

Pengeluaran meninggalkan Negara

 • Pengeluaran ini hanya boleh dimohon yang berstatus warganera Malaysia yang telah melucutkan taraf kewarganegaraan untuk berhijrah ke Negara luar.
 • Pengeluaran ini sama sekali tidak boleh bagi warganegara Malaysia yang telah berhenti kerja dan akan berpindah ke Negara luar.

Pengeluaran pendidikan

 • Pengeluaran ini membolehkan ahli (anda) untuk membuat pengeluaran simpanan akaun 2 bagi membiayai yuran pengajian ahli/anak ahli. Status anak ahli di sini termasuk anak tiri dan anak angkat) yang menuntut di mana-mana IPT di  dalam dan luar Negara.

Pengeluaran pekerja berpencen dan pengeluaran pesara pilihan

Skim pelaburan ahli

 • Skim ini membolehkan ahli untuk membuat pemindahan sebahagian simpanan akaun 1 untuk membuat pelaburan bagi mmeningkatkan simpanan persaraan untuk menyara kehidupan semasa persaraan. Ahli hanya boleh melaburkan simapanan  yang tidak melebihi  sebanyakk 30% sahaja  daripada jumlah simpanan asas dalam akaun 1 melalui  institusi pengurusan dana (IPD) yang dilantik.
Info Tambahan :  Pakej 5G Rahmah: Internet Pantas Telefon Pintar Mampu Milik 2023

Pengeluaran membina / membeli rumah

 • Pengeluaran ini memholehkan ahli (anda) untuk mengeluarkan simpanan akaun 2 bagi membiayai [pembelian sebuah rumah. Ini dibolehkan bagi membolehkan ahli dapat memiliki` sebuah r`umah sebagai tempat perlindungan setelah tamat bersara.

Pengeluaran melebihi 1 juta

 • Pengeluaran ini merupakan pilihan kepaada ahli yang mempunyai simpanann melebihi RM1.05 juta .

Pengeluaran ansuran bulanan pinjaman perumahan

 • Ahli dibenarkan mengeluarkan simpanan akaun 2 untuk membiayai ansuran bulanan pinjaman atau pembinaan rumah.

Pengeluaran kematian

 • Pengeluaran penuh oleh akaun ahli oleh penama/waris/pentadbir pusaka/wasi apabila berlaku kematian ke atas ahli KWSP.

Pengeluaran perumahan fleksibel

 • Pengeluaran ini merupakan proses untuk mengetepikan sebahagian simpanan dalam akaun 2 ahli ke akaun pengeluaran perumahan fleksibel bagi mendapatkan pinjaman perumahan yang lebih tinggi untuk membeli rumah / membina rumah.

Pengeluaran kesihatan.

 • Membilehkan ahli mengeluarkan akaun simpanan 2 untuk membiayai kos rawatan perubatan penyakit kritikal/pembelian peralatan bantuan kesihatan yang telah diluluskan oleh lembaga kwsp yang dihidapai oleh ahli mahupun ahli keluarga yang dibenarkan.

2 thoughts on “Pengeluaran KWSP Usia Muda Yang Perlu Anda Ketahui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *