Pengenalan Ujian MEdSI

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

MedSI ialah singkatan kepada (Malaysian Educators Selection Inventory). Instrumen MEdSI telah dibangunkan untuk mengukur kualiti intrinsik calon guru dari segi Personaliti, Minat Kerjaya, Nilai Integriti dan Kecerdasan Emosi. Maklumat yang diperoleh daripada pengukuran ini digunakan untuk memilih calon guru yang sesuai untuk kemasukan ke program pengajian pendidikan di IPTA.

Format MedSI

  • Mengandungi 300 item
  • Mempunyai¬† 4 bahagian
  • Bhg 1 : Personaliti 110 item
  • Bhg 2 : Minat kerjaya 60 item
  • Bhg 3 : Nilai intergriti 70 item
  • Bhg 4 : Kecedrasan emosi 60 item
  • Medsi adalah berbentuk aneka pilihan

Sumber : Web rasmi Majlis Peperiksaan Malaysia

Info Tambahan :  Pengalaman Belajar Luar Negara: 6 Kelebihan dan Kekangan

 

2 thoughts on “Pengenalan Ujian MEdSI”

  1. Pingback: Semakan Panggilan Ujian MEdSI Program Pendidikan 2021

  2. Pingback: Semakan Panggilan Ujian MEdSI Lepasan STPM 2014

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top