Permohonan Biasiswa Felda ( FGV ) 2013

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:
Permohonan Biasiswa Felda ( FGV ) 2013 1
FGV

Satu permohonan biasiswa dibuka dibawah Felda Global Venture Holding Bhd memberi peluang kepada pelajar yang layak serta cemerlang dalam pelajaran untuk memohon. Penganugerahan dan permohonan adalah mengikut bidang biasiswa seperti :

 1. Kejuruteraan
 2. Bioteknologi
 3. Perakaunan
 4. Kewangan
 5. Teknologi Maklumat
 6. Pemasaran Antarabangsa

Kelayakan Akademik

Kejuruteraan dan Bioteknologi

 • Keputusan SPM 2012 dengan sekurang-kurangnya 9A termasuk subjek Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik Tambahan, Matematik Moden, Fizik/Kimia/Biologi dan mana-mana matapelajaran berkaitan dengannya.
 • Berumur tidak melebihi 18 tahun pada 31.12.2013.
 • Menonjolkan kemahiran kepimpinan melalui penyertaan aktif dalam aktiviti kokurikulum.

Perakaunan, Kewangan, Teknologi Maklumat dan Pemasaran Antarabangsa

 • Keputusan SPM 2012 dengan sekurang-kurangnya 9A termasuk subjek Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik Moden/Perakaunan/Matematik Tambahan, Sains/Fizik/Kimia/Biologi dan Sejarah/Geografi.
 • Berumur tidak melebihi 18 tahun pada 31.12.2013.
 • Menonjolkan kemahiran kepimpinan melalui penyertaan aktif dalam aktiviti kokurikulum.
Info Tambahan :  11 Panduan Terbaik Untuk Skor dalam Biasiswa

Terma dan syarat

 • Jawatankuasa Pemilihan Felda Global Ventures Holdings Berhad berhak memilih calon-calon yang layak dan semua keputusan adalah muktamad.
 • Pemilihan kursus adalah terhad kepada jurusan yang ditawarkan dan tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Pemilihan.
 • Jawatankuasa Pemilihan berhak untuk meminda/menukar kriteria kelayakan bilamana perlu.
 • Calon-calon yang tidak layak, permohonan yang tidak lengkap dan permohonan yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

Cara memohon

 1. Permohonan perlu dibuat secara online melalui laman web http://www.feldaglobal.com/
 2. Permohonan secara online ini dibuka sehingga 7 April 2013.
 3. Setiap pemohon mestilah mempunyai emel peribadi masing-masing.
 4. Permohonan perlu dibuat secara online sepenuhnya dengan klik menu PERMOHONAN BIASISWA di bahagian kiri, dan mendaftar sebagai pengguna sistem. Permohonan secara manual tidak akan diproses.
 5. Borang permohonan yang lengkap diisi dan dihantar perlu dicetak dan ditandatangani serta dibawa bersama semasa menghadiri sesi temuduga.
 6. Pemohon yang dipanggil temuduga dikehendaki membawa dokumen asal serta salinan dokumen yang telah disahkan iaitu kad pengenalan, slip SPM 2012, sijil-sijil akademik, sijil-sijil ko-kurikulum, sijil kelahiran, kad pengenalan ibu dan bapa, borang EA atau slip gaji ibu dan bapa serta sekeping gambar berukuran pasport.
 7. Hanya pemohon-pemohon yang disenarai pendek sahaja yang akan dipanggil untuk ditemuduga.
 8. Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon melalui emel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *