Permohonan Kakitangan Akademik Kolej Permata Pintar UKM 2017

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Semakan Tawaran Matrikulasi

Satu kekosongan jawatan untuk permohonan kakitangan akademik Kolej Permata Pintar di UKM Bangi dibuka. Permohonan ini membuka banyak jawatan terdiri dari pengetua sehingga jawatan lain. Permohonan adalah mengikut jawatan yang dibuka dan tarikh tutup adalah 30 Disember 2016.

 

JAWATAN

 

BIDANG

 

KELAYAKAN KHUSUS

 

 

PENGETUA

 

GRED DG52

 

·      Pengurusan dan Pentadbiran

 

·         Sarjana Bidang Sains / Teknologi / Kejuruteraan / Matematik

·         Sarjana Muda Bidang Sains / Teknologi / Kejuruteraan / Matematik

·         Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 10 tahun

·         Pengalaman pentadbiran sekurang-kurangnya 5 tahun

 

 

GURU PENOLONG KANAN

 

GRED DG48

 

 

·       Hal Ehwal Akademik

·       Hal Ehwal Pelajar

·       Hal Ehwal Kokurikulum

 

·         Sarjana Bidang Umum

·         Sarjana Muda Bidang Umum

·         Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun

 

 

GURU KAUNSELING

 

GRED DG48

 

 

·       Bimbingan & Kaunseling (B&K)

 

·         Sarjana Bidang Psikologi / Kaunseling

·         Sarjana Muda Bidang Psikologi / Kaunseling

 

 

GURU AKADEMIK (BIDANG STEM)

 

GRED DG48/DG44/DG41

 

·       Matematik

·       Fizik

·       Kimia

·       Biologi

 

 

·         Sarjana Bidang Sains / Teknologi / Kejuruteraan / Matematik / Pendidikan atau

·         Sarjana Muda Bidang Sains / Teknologi / Kejuruteraan / Matematik

·         Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun

 

 

GURU AKADEMIK

 

GRED DG48/DG44/DG41

 

·       Bahasa Melayu

·       Bahasa Inggeris

·       Sejarah

·       Pendidikan Islam/Moral

·       Psikologi / B&K

·       Pendidikan Asas Jasmani dan Kesihatan (PAJK)

·       Performing Art / Seni Visual

·       Computer Programming / ICT

·       Perdagangan

·       Muzik

·       Falsafah

·       Penyelidikan

 

 

·         Sarjana Muda Bidang Berkaitan Mata Pelajaran

·         Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun

 

Cara Memohon

 1. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Permohonan (Lampiran B) yang boleh dimuat turun dari laman sesawang Kementerian Pendidikan Malaysia www.moe.gov.my.
 2. Permohonan mestilah melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab A Perkara 21.

iii.        Permohonan mestilah disertakan salinan dokumen yang telah disahkan seperti berikut:

 1. Buku Rekod Perkhidmatan yang dikemaskini
 2. Laporan Penilaian Prestasi tiga (3) tahun berturut-turut (2013 – 2015)
 3. Sijil Kelayakan Akademik dan Ikhtisas
 4. Kad Pengenalan
 5. Surat Lantikan
 6. Surat Kenaikan Pangkat
 7. Surat Pengesahan Dalam Perkhidmatan
 8. Surat Pemakluman Pengisytiharan Harta
 9. Lain-lain Sijil/Surat Penghargaan

Borang Permohonan yang lengkap diisi hendaklah dihantar ke alamat berikut:

 

PENGARAH

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

ARS 3 & 4, BLOK E2, KOMPLEKS E,

PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN

62604 PUTRAJAYA

(U.P: SEKTOR PENGURUSAN PERMATA)

 

Maklumat lanjut Anda digalakkan merujuk :

Lampiran A (Iklan Kekosongan Jawatan)
Lampiran B (Borang Permohonan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *