Permohonan Ke Program Matrikulasi KPM SESI 2012/2013

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:

Kepada pelajar sekolah yang layak dan berminat mesti membuat Permohonan Melalui Internet (PMI). Pelajar boleh membuat pembelian NO NPI di Bank Simpanan Nasional (BSN) bermula 1 Julai – 10 Oktober 2011. Pelajar perlu membawa salinan IC semasa membuat pembelian. Selain itu, pelajar juga boleh bertanya dengan Guru Bimbingan & Kaunseling di sekolah bagi pembelian NO NPI secara pukal.

Pembelian pukal ini bermaksud, pembelian dengan cara seorang guru menguruskan pembelian secara berkelompok.

Setiap pelajar akan diberi NO NPI 5 digit oleh BSN pada resit tersebut. NO ini perlu dirahsiakan bagi keselamatan. No Kad Pengenalan pastikan sama seperti yang didaftarkan dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi peperiksaan SPM 2011.

Info Tambahan :  Cara Memilih dan Kursus Popular Di Universiti

Pelajar juga boleh melihat makluman di laman sesawang KPM iaitu http://www.moe.gov.my

4 thoughts on “Permohonan Ke Program Matrikulasi KPM SESI 2012/2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *