Syarat Kemasukan Universiti dan Mata Pelajaran STAM

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:
Halatuju Terbaik Selepas PT3
Gambar Hiasan

STAM menjadi salah satu pilihan popular sejak akhir ini, penuntut STAM juga mempunyai peluang cerah ke universiti. Perlu untuk kita meneliti syarat kemasukan universiti dan mata pelajaran STAM yang perlu diambil semasa pengajian.

Syarat kemasukan Universiti Lepasan STAM

Sebenarnya syarat kemasukan bergantung kepada kursus yang dipohon, namun demikian umumnya syarat kemasukan ke universiti bagi lepasan STAM ialah :

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang kurangnya pangkat Jayyid.

RujukLamanWeb epanduanUPU :

https://online.mohe.gov.my/upu/emas/index_epanduan.php

Mata Pelajaran Calon STAM

  • Usuluddin – S101 – Hifz Al-Qur’an dan Tajwid
  • Syariah  – S102 – Fiqh
  • Usuluddin – S103 – Tauhid dan Mantiq
  • Usuluddin – S104 – Tafsir dan Ulumuhu
  • Syariah – S105 – Hadith dan Mustolah
  • Arab – S106 – Nahu (tatabahasa) dan Sarf
  • Arab – S107 – Insya’ dan Mutalaah
  • Arab – S108 – Adab (Sastera Arab) dan Nusus
  • Arab – S109 – ‘Arudh dan Qafiyah
  • Arab – S110 – Balaghah ( kesusasteraan )
Info Tambahan :  Mass Com di Malaysia: Kursus, Kemahiran dan 9 Peluang Pekerjaan

Tambahan : MUET  – Band 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *