Syarat Masuk Tingkatan 6 ( Sekolah Agama ) 2015

Hargai Kami, Share Pada Rakan Anda:
Tingkatan 6
Tingkatan 6

Melalui maklumat sebelum ini bekenaan syarat tingkatan 6 aliran sains dan kemanusiaan. Kami menerima pertanyaan bekenaan maklumat sekiranya bersekolah di sekolah agama. Untuk maklumat, syarat memohon tingkatan 6 untuk aliran agama juga disediakan. Untuk rujukan dan sasaran anda, kami sertakan syarat tingkatan 6 untuk sekolah agama :

Syarat Am ( kecuali murid berkeperluan khas )

 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu.
 2. Berumur di antara 17 hingga 20 tahun pada 1 Januari tahun 2015.
Info Tambahan :  Permohonan Guru Sekolah Rendah PDPP 2024/2025

Syarat khas

Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred D bagi mata pelajaran Bahasa Arab

dan

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran dalam kelompok yang berlainan seperti berikut:

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Melayu / Literature in English
 • Sejarah
 • Geografi / Pendidikan Seni Visual/ Komunikasi Visual/ Seni Halus/
 • Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
 • Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Salah satu mata pelajaran Teknik / Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
 • Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
 • Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah
 • Pendidikan Syaria’ah Islamiah
 • Bahasa Arab
 • Sains Pertanian/ Pengajian Keusahawanan/ Perdagangan /
 • Ekonomi Asas/ Ekonomi Rumah Tangga/ Pengetahuan Sains Sukan
Info Tambahan :  Temuduga Kerja 2023: Bagaimana untuk Bersedia?

Di Sekolah Berasrama Penuh (Agama) Di Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Labu

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab

dan

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran dalam kelompok yang berlainan seperti berikut:

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Melayu/ Literature in English/
 • Sejarah
 • Geografi / Pendidikan Seni Visual/ Komunikasi Visual/ Seni Halus/
 • Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
 • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
 • Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
 • Tasawwur Islam/ Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah
 • Pendidikan Syaria’ah Islamiah
 • Bahasa Arab
 • Sains Pertanian/ Pengajian Keusahawanan/ Perdagangan /
 • Ekonomi Asas/ Ekonomi Rumah Tangga/ Pengetahuan Sains Sukan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *