Sektor Pekerjaan Yang Anda Minati

Kerjaya merupakan aspek penting dalam kehidupan, remaja perlu terlebih dahulu mempunyai cita-cita dan mengetahui bekenaan sektor yang diminati. Untuk kali ini, marilah kita lihat sektor pekerjaan apakah yang menjadi pilihan pelawat xpresi.org. Ringankan tangan untuk mengundi, saya akan analisis minggu hadapan. Terima kasih. Undian ditutup Sila Lihat Analisisnya