Tag: banyak demensi

Tanggapan dan persepsi

Setiap individu mempunyai persepsi dan tanggapan yang tersendiri. Tetapi persepsi individu pada sesuatu adalah berbeza-beza walau pun kepada perkara yang sama. Persepsi wujud dalam pemikiran individu mengikut pengalaman yang ada pada dirinya yang telah dipelajari sepanjang kehidupan yang dilalui termasuk yang dipelajari hasil didikan daripada ibu …