Tag: hubungan sulit

Punca Hubungan Luar Nikah

Untuk Kategori rakan analisis hari ini kita bersama kupas tentang punca hubungan luar nikah. Dengan mengambilkira pendapat dan undian dari pelawat xpresi sahaja. Seperti yang dijangka pendedahan agama yang kurang pada diri merupakan faktor utama yang mempengaruhi sebab hubungan luar nikah iaitu 21%. Faktor kedua yang …

Masalah Remaja Antara Galakan dan Peluang

Masalah sosial merupakan perkara biasa yang selalu disebutkan dalam media masa kini. Masalah sosial terutama menjalinkan hubungan yang tidak sah merupakan sesuatu yang dibimbangi kerana ia melibatkan zuriat serta keturunan masa akan datang. Masalah sosial ini jika diamati semakin meningkat sejajar dengan kemajuan dunia kini. Ini …

Pendapat anda, apa punca hubungan luar nikah?

Bukan sesuatu yang asing bagi kita, sebab selalu sangat sejak akhir ini berita pembuangan bayi disebarkan. Jika ada bayi mestilah ada hubungan kan? 😀 hubungan itu tak kira secara paksa atau rela. Dari zaman dahulu sehingga zaman sekarang masih lagi pekara ini terus berlaku dan mungkin …