Tag: Kandungan PPP

Pelan Pembangunan Pendidikan ( PPP )

Baru-baru ini kerajaan melancarkan Pelan Pembangunan Pendidikan, Pelan pembangunan Pendidikan atau PPP ini dirangka bagi tahun 2013-2015. Secara keseluruhan, pelan ini mengandungi 11 perkara yang perlu di ambil perhatian iaitu : Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia …