Archives for 

Kelemahan LNPT

Penjelasan Isu Kelemahan LNPT Ketua Pengarah

Facebook Ketua Pengarah Perkhidmtan Awam Dari perbincangan sebelum ini di forum berkaitan SBPA, ada menyebut tentang SBPA memerlukan penilaian dari Laporan Nilai Prestasi Tahunan ( LNPT ) untuk menentukan kecemerlangan dan kenaikan pangkat penjawat awam. Ada kakitangan awam yang tidak bersetuju dan ada juga mengemukakan cadangan berkaitan kelemahan penilaian oleh Ketua jabatan yang kadangkala berat […] Baca Lagi..