Tag: Kualiti program akreditasi

Kelebihan Mengikuti Pengajian Mendapat Akreditasi MQA

MQA Akreditasi dari MQA ini memberikan kelebihan tersendiri kepada penuntut serta institusi yang menawarkan pengajian, penarafan akreditasi ini membolehkan kelebihan-kelebihan turut sama dirasai serta menjadikan masa depan kerjaya penuntut lebih terjamin. Adalah menjadi tanggungjawab penuntut memastikan institusi yang dipilih mempunyai penarafan yang lebih baik serta pihak …