Tag: Masalah disiplin SBP

Rekod Disiplin Untuk ke SBP?

Baru-baru ini satu syor dibuat daripada kandungan memorandum yang dikemukakan oleh Majlis Pengetua Sekolah Malaysia ( MPSM ) kepada kerajaan sebagai input kepada transformasi sistem pendidikan negara. Cadangan itu adalah bekenaan Rekod disiplin dan sahsiah pelajar wajar dijadikan kriteria dalam mempertimbangkan permohonan biasiswa atau kemasukan ke …