Tag: masalah id hilang

5 Isu Permohonan UPU

Berikut adalah maklumat yang diterima dari pihak UPU bekenaan masalah permohonan UPU terbaru. Informasi adalah dikongsi bagi mempermudahkan urusan dan masalah pemohon. Tidak dapat mengemaskini permohonan Ramai pemohon menghadapi masalah untuk mengemaskini permohonan disebabkan “kata laluan” & “nama ibu” salah… Sebenarnya kesilapan pemohon mengisi kedua-dua ruangan …