Tag: Mohon KPTM

Program KPTM Bangi – Dublin Business School

Program KPTM Bangi merupakan salah satu program di bawa Kolej Poly-Tech MARA (KPTM), sebelumnya dikenali sebagai Kolej Yayasan Pelajaran MARA (KYPM). KPTM ditubuhkan sebagai institusi pendidikan tinggi swasta di bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) pada bulan September 2003. Diuruskan oleh Kolej Poly-Tech …