Tag: perasaan marah

Persepsi Tentang Perasaan

Dari rajah menunjukkan 7 tindakbalas perasaan yang selalu dilihat dan dilakukan oleh rakan sekeliling kita, perasaan –perasaan tersebut sebenarnya menampakkan kebencian dan kekurangan kepada pelakunya. Dari rajah undian pelawat xpresi.org menunjukkan jelas perasaan menunjuk yang dilakukan merupakan sikap yang paling dibenci oleh pelawat xpresi. Sikap menunjuk …

Perasaan Dimainkan Perasaan

Sifat marah merupakan perkara biasa dan selalu terjadi kepada sesiapa sahaja. Sifat marah terbentuk semestinya disebabkan oleh beberapa perkara. Sifat marah ini merupakan emosi sekunder yang terbentuk hasil dari sebab-sebab primer yang mampu mencetuskan kemarahan itu. Kebanyakan sifat marah ini terbentuk dari emosi-emosi primer seperti risau, …