Tag: Sekolah Kluster kebitaraan

Senarai Sekolah Kluster Akademik Mengikut Kebitaraan

Sekolah kluster merupakan idaman banyak sekolah, Kluster menunjukkan sekolah tersebut mempunyai kehebatan tersendiri dan seterusnya mampu melahirkan pelajar yang lebih baik dan berkesan. Namun demikian, bukan sekolah Kluster bukanlah beerti sekolah tersebut tidak baik dan berkesan. Mungkin faktor-faktor lain seperti demografi, fokus utama sekolah, persekitaran atau …