Tag: sistem saraan baru Malaysia

Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam SBPA

Apa itu SBPA? Dalam pembentangan belanjawan 2012, Perdana Menteri mengemukakan satu anjakan baru kepada Sistem Saraan Malaysia SSM kearah menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi. Dalam belanjawan tersebut kerajaan akan merangka satu sistem baru yang menggantikan SSM iaitu SBPA. SBPA ini merupakan salah satu sistem kearah …