Tag: Slip pembayaran bonus kakitangan Awam

Bonus Tahunan Kakitangan Awam dan Gaji Disember 2012

Info ini bagi menjawab pertanyaan segelintir pelawat bekenaan bonus tahunan kakitangan awam dan bila ia akan dikeluarkan untuk tahun ini. Untuk pengetahuan, bonus tersebut akan boleh diterima sama dengan tarikh pembayaran gaji utuk sesi Disember 2012 ini iaitu pada 18 Disember 2012. Lihat di Slip Gaji/ …