Tag: tindakbalas perasaan

Persepsi Tentang Perasaan

Dari rajah menunjukkan 7 tindakbalas perasaan yang selalu dilihat dan dilakukan oleh rakan sekeliling kita, perasaan –perasaan tersebut sebenarnya menampakkan kebencian dan kekurangan kepada pelakunya. Dari rajah undian pelawat xpresi.org menunjukkan jelas perasaan menunjuk yang dilakukan merupakan sikap yang paling dibenci oleh pelawat xpresi. Sikap menunjuk …