Tag: ziarah cakna

Panduan Pelaksanaan Program Ziarah Cakna

Program ziarah cakna merupakan satu program baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.  Oleh kerana ia masih baru,   Mungkin ramai yang masih belum maklum bagaimana cara  pelaksanaan program ziarah cakna ini.  Program ini dirangka oleh KPM bagi menerapkan amalan nilai murni yang menzahirkan nilai kegembiraan, kasih …