Author: Aaliyah Bajrai

Cara Mengira KWSP

Apa itu KWSP, Bagaimana Cara Mengira KWSP? Sebagai majikan, sebahagian daripada tanggungjawab anda adalah untuk membuat bayaran caruman KWSP bagi pekerja anda, di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan. Anda perlu memastikan caruman bulanan mereka dipotong dengan betul daripada gaji bulanan dan dibayar kepada KWSP. Akses secara …

Tips Untuk Cemerlang Dalam Peperiksaan MUET

Malaysian University English Test (MUET) adalah satu ujian yang penting untuk mereka yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. MUET menjadi satu syarat atau requirements untuk melanjutkan pelajaran. MUET satu ujian yang mengukur tahap penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar universiti. Dengan mempunyai kelulusan …