Cuba Teka Gambar ini?, Hadiah Kini ( Tutup ) 1

Cuba Teka Gambar ini?, Hadiah Kini ( Tutup )

Soalan : Cuba teka gambar apa? Cara penyertaan : ( Percuma ) Jawab dalam Komen di ruangan bawah. PENTING : Jadi rakan kami dengan Like Facebook kami sebelum menjawab ( bagi yang belum LIKE ) PERHATIAN : Pastikan anda jawab menggunakan akaun facebook yang benar/ ada identiti ( tidak menyamar / menipu ) pemenang dari …

Cuba Teka Gambar ini?, Hadiah Kini ( Tutup ) Read More ยป