Author: eizyanna

Course Juruteknologi Makmal Perubatan

Juruteknologi makmal perubatan atau ( medical laboratory technologist ) , merupakan satu bidang pekerjaan yang mencabar dibawah makmal klinikal dan makmal patologi. Course Juruteknologi makmal perubatan ini mungkin agak asing bagi pelajar kerana ia agak kurang popular disebut dan kurang pendedahan. Antara pekerjaan yang  dilakukan oleh juruteknologi …

Maksud Kejuruteraan Mekanikal dan Gaji Jurutera Mekanikal

Kejuruteraan mekanikal merupakan satu bidang yang berkaitan dengan reka bentuk, pembangunan dan pembuatan kelengkapan dan produk. Program ini bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang separa professional yang berkopemahiran dan cekap dalm bidang kejuuruteraan mekanikal ini. Selain itu kursus ini dirangka juga untuk melahirkan pelajar/ masyarakat yang …

UPU Poket Semak Syarat IPTA

UPU Poket merupakan satu aplikasi yang  dibangunkan oleh bahagian pengurusan kemasukan pelajar Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Aplikasi ini boleh digunakan oleh pelajar untuk menyemak status permohonan mereka untuk melanjutkan pengajian ke universiti- universiti   awam, politeknik, kolej komuniti dan institusi kemahiran latihan awam di …